Uw Privacy

Als u gebruik maakt van onze website, dan laat u persoonsgegevens achter. In deze Privacy statement wordt omschreven wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens verwerkt worden op www.schrader.nl, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn.

Schrader Art Support gebruikt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige, rechtmatige en verantwoorde wijze, in lijn met de toepasselijke nationale en Europese privacywetgeving.

Dat betekent onder andere dat:

 • Wij de verzameling van gegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij goede beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen (zo slaan we uw gegevens alleen op in beveiligde databases) en dezelfde beveiliginsmaatregelen ook eisen van partijen die in onze opdracht gegevens verwerken;
 • Wij al uw rechten respecteren om uw gegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wie zijn wij?

Schrader Art Support is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen door www.schrader.nl. Als u contact wilt opnemen met Schrader Art Support, dan kunt u de contactgegevens gebruiken die onderaan deze pagina staan vermeld.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Schrader Art Support verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Afhandelen van een bestelling – om ons in staat te stellen het contract dat wij met u hebben afgesloten na te komen;
 • Voor communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden – voor het leveren van de klantenservice, het bieden van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen en/of om informatie over onze activiteiten te verstrekken;
 • Voor fraudepreventie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen – voor identificatie, het weerleggen van fraude en het uitvoeren van controles om de veiligheid binnen het bedrijf te waarborgen en om aan wetgeving en regulering te voldoen;
 • Afhandelen van een bestelling. Als u bij ons een bestelling plaatst, dan hebben wij uiteraard gegevens van u nodig om de bestelling te bezorgen en u op de hoogte te houden over de bestelling. Om die reden vragen wij van u uw NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze gegevens kan geen bestelling geplaatst worden en kunnen wij onze diensten niet leveren.
 • Kiest u ervoor om via overboeking te betalen, dan worden uw betaalgegevens in onze administratie opgeslagen zodat wij uw betaling aan uw order kunnen koppelen.

Bij het elektronisch betalen versturen wij uw gegevens naar onze payment provider MultiSafePay. MultiSafePay draagt zorg voor de verwerking van de betaling (wij krijgen uw betaalgegevens niet te zien). Ten slotte kunnen wij uw betaalgegevens vragen indien u geld van ons terugkrijgt.

Voor het afhandelen van bestellingen kunnen wij ook uw gegevens aan derden verstrekken, voor zover dat nodig is om uw bestelling te bezorgen. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld uw NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres aan onze bezorgdiensten. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om de met uw afgesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Verbetering van onze service en reviews

Om onze service continu te verbeteren kunnen wij uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Daarnaast verbeteren wij onze service door klantgedrag te monitoren (bijvoorbeeld door uw bezoeken aan onze site te registreren met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden, zoals het klikken op links en het bekijken van productpagina’s). Ook kunt u er voor kiezen om een review te schrijven om andere klanten te helpen en eventueel uw naam zichtbaar te maken. Wij houden bij wie welke review schrijft.

Voor deze doeleinden verwerken wij uw gegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze service te kunnen verbeteren of als u hiermee hebt ingestemd. Voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten kunnen we derde partijen inschakelen, nadat is vastgesteld dat deze derde partijen zich aan onze privacyregels houden.

Communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden

Klantenservice
Om ervoor te zorgen dat wij u snel van dienst zijn als u contact opneemt met onze klantenservice, maken we gebruik van uw persoonsgegevens. In ons klantenservice-systeem kunnen we aantekeningen bewaren en de chat- en telefoongesprekken registreren om u van dienst te zijn en om onze service te analyseren en te verbeteren. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze service te kunnen verbeteren.

Voor onze klantenservicedienst maken we tevens gebruik van systemen van derden en ook van deze derden eisen wij dat zij zorgvuldig omgaan met je gegevens en dat zij goede beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens te beschermen.

Contactformulier
Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Zonder deze gegevens kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Deze gegevens worden bewaard voor zolang nodig is voor de beantwoording en afhandeling van uw vragen. Bij het invullen van het contactformulier geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens.

Persoonlijke aanbiedingen
Wij streven ernaar om u producten te tonen die interessant zijn voor u op basis van, onder andere, informatie tijdens eerdere bezoeken van u aan onze webshop. www.schrader.nl en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen daarnaast uw surf-, zoek-, en koopgedrag door middel van cookies. Raadpleeg onze cookie statement voor meer informatie rondom de cookies die wij gebruiken en hoe u deze kunt uitzetten. U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken maar zonder deze gegevens kunnen wij u geen persoonlijke aanbiedingen aanbieden. Deze aanbiedingen ontvangt u alleen als u hiermee hebt ingestemd.

Promotionele doeleinden
Van tijd tot tijd kunt u bij ons meedoen aan leuke winacties en promotiecampagnes. Als u meedoet, dan hebben we uw naam, adres en e-mailadres nodig. Zonder deze gegevens kunnen we namelijk niet de actie uitvoeren en de prijswinnaar bekend maken. Daarnaast analyseren we aan de hand van deze gegevens ook onze acties. Bij het deelnemen aan een van onze acties of campagnes, geeft u toestemming tot het verwerken van uw gegevens. Onze analytische doeleinden zijn gebaseerd op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze acties en campagnes te verbeteren.

Nieuwsbrief en reclame
Bent u een klant van ons of heeft u aangegeven dat u nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen, dan sturen wij u nieuwsbrieven waarmee wij u onder meer op de hoogte houden van leuke acties, aanbiedingen en nieuwtjes. Uw e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de mailinglijst voor de nieuwsbrief. Onze klanten kunnen wij tevens telefonisch of via social media op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten. De nieuwsbrief ontvangt u alleen als u hier u toestemming voor hebt gegeven. Indien u bij Schrader Art Support al een relatie bent, dan ontvang je de nieuwsbrief voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze bestaande klanten op de hoogte te houden. U heeft hierbij altijd de mogelijkheid om u af te melden.

Fraudepreventie en wettelijke verplichtingen

Soms is het nodig om klantgegevens te gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Dit doen wij op basis van het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten te beschermen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens overhandigen aan overheidsinstanties (zoals de politie) wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Schrader Art Support verzamelt, voor de bovengenoemde doeleinden, meerdere categorieën persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten:

 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer);
 • Interactiegegevens (contact met klantenservice, aantekeningen, chat- en telefoongesprekken en digitaal en/of schriftelijke correspondentie);
 • Online identifiers en surfgegevens (IP-adres, cookies, surf en klikgedrag);
 • Marketing voorkeuren (of voor direct marketing gebruik is gemaakt van de opt-outmogelijkheid);

Schrader Art Support verzamelt de volgende gegevens rechtstreeks van u:

 • Persoonsgegevens die u bij het aanmaken van een account hebt ingevoerd en/of andere gegevens die u hebt ingevoerd of verstrekt bij het gebruiken van www.schrader.nl (naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer, andere persoonsgegevens mits deze door u zelf zijn toegevoegd);
 • Gegevens naar aanleiding van uw aankoop van een product op Schrader Art Support (datum en naam van gekocht product of dienst, bestellingstatus, bestelling hoeveelheid, bestellingsbedrag);
 • Gegevens die u hebt ingevoerd om te betalen voor uw bestelling (betalingsgegevens, rekeningnummer, klantnummer);
 • Uw surf-, zoek-, en koopgedrag op www.schrader.nl (IP-adres, cookies, surf en klikgedrag);
 • Persoonsgegevens die u overhandigt als onderdeel van correspondentie, feedback, hulp (Q&A) en geschilbeslechting (naam en overige persoonsgegevens die u zelf invoert).

Cookies en soortgelijke technieken

www.schrader.nl maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Voor meer informatie, raadpleeg ons Cookie Statement.

Aan wie verstrekt Schrader Art Support mijn persoonsgegevens?

Schrader Art Support verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Schrader Art Support verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan derden die uw bestelling bezorgen of politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van Schrader Art Support.

Hoe lang bewaart Schrader Art Support uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij uw gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Schrader Art Support. Dit kunt u onder andere doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de gegevensverwerking te beperken wanneer de juistheid van uw gegevens wordt geverifieerd, wanneer de verwerking onrechtmatig is maar jij wil dat de gegevens worden beperkt in het gebruik in plaats van gewist, wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben maar u deze gegevens wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer het door u gemaakte bezwaar wordt beoordeeld. Dit verzoek kunt u onder andere doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een verzoek de verwerking te beperken.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Schrader Art Support je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit verzoek kunt u onder andere doen via het contactformulier.

Recht op dataportabiliteit

U kunt een verzoek richten aan Schrader Art Support voor ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dit verzoek kunt u onder andere doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid.

Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Schrader Art Support om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Voor verdere vragen over het gebruik van deze rechten, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via de contactgegevens die onderaan deze pagina zijn vermeld. Geef alsublieft duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een van uw rechten in het kader van de privacywetgeving.

Schrader Art Support beantwoordt uw verzoek uiterlijk binnen 1 maand, tenzij uw verzoek dermate complex of veelvuldig is, dan wordt deze termijn met max. 2 maanden verlengd. Hiervan stellen wij u dan binnen 1 maand op de hoogte.

Kunt u uw toestemming intrekken?

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze ook weer intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming alleen mogelijk is voor persoonsgegevens waarvoor u daadwerkelijk toestemming hebt gegeven en dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft. Uw toestemming intrekken kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de opt-out optie onderaan onze mails of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wijzigingen in deze Privacy Statement

Het kan zijn dat de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden verandert, in dat geval passen wij onze Privacy Statement aan. Wij adviseren daarom om van tijd tot tijd onze Privacy Statemen te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Schrader Art Support doet er alles aan om uw privacy goed te beschermen en correct met uw persoonsgegevens om te gaan. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij dat uiteraard graag van u. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de Privacy Statement

Van tijd tot tijd kan Schrader Art Support de Privacy Statement aanpassen. Wij adviseren u onze Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 25-10-2022.

Heeft u een vraag of een verzoek? Vul dan ons online contactformulier in.

Schrader Art Support
Hof de Volharding 4
8011WE Zwolle